Karta Parkingowa

Przygotowania
|-opinia neurologa (PNG)
|-wyniki badań 
| (na razie tylko skany MR: szyi i lędźwi)
'-wniosek neurologa do Zespołu Miejskiego (PDF)

Zespół Miejski
'-odpowiedź Zespołu Miejskiego 
 | (skany: Orzeczenie; pismo bez tytułu; Zawiadomienie)
 '-moje odwołanie do Zespołu Wojewódzkiego (PDF i HTM; banery)

Zespół Wojewódzki
'-odpowiedź Zespołu Wojewódzkiego 
 | (skany -- Orzeczenie i Zawiadomienie)
 '-moje odwołanie do Sądu Rejonowego (PDF i HTM; banery)

Sąd Rejonowy
|-opinia biegłego neurologa (PNG i Ocr)
| '-moje uwagi do opinii biegłego neurologa (PDF i HTM; banery)
|-opinia uzupełniająca (PNG i Ocr)
| '-moje uwagi do opinii uzupełniającej (PDF i HTM; banery)
|  '-Rejestr Produktów Leczniczych
|   Proszę zwrócić uwagę na 'gov' 
|   i wpisać jako 'Nr pozwolenia' — '11186' lub '7208'.
|-kolejna opinia uzupełniająca (PNG i Ocr)
| '-swoje uwagi wniosłem ustnie podczas ostatniej rozprawy, 
|  gdyż tę opinię otrzymałem tuż przed ostatnią rozprawą 
|  (tej sprawy sądowej) toczącą się w białostockim SR
'-ostatnia rozprawa
 |-ciekawe momenty rozprawy w MP3 i zapisane literami
 | |-biegły nie może (MP3 i HTM)
 | |-wypuklina to skolioza (MP3 i HTM)
 | '-miłość (MP3 i HTM)
 |-cała rozprawa (MP3, głośniej MP3 oraz inaczej MP3 i krócej MP3)
 '-uzasadnienie wyroku (PNG i Ocr)
  '-moja apelacja (PDF i HTM; banery) złożona do Sądu Okręgowego
   |-uzupełnienie braków (PDF i HTM; banery)
   |-załącznik przyjęty przez Sąd Okręgowy (PNG) 
   '-załącznik (PNG) zgubiony, którego Sąd Okręgowy poznać nie chciał 
    oraz zasadniczy fragment (PNG) tegoż załącznika:
    zalecenie konsultacji neurochirurgicznej;
    czy dwaj poważni lekarze kierują zdrowego człowieka do neurochirurga?
   
Sąd Okręgowy
 '-wyrok wraz z uzasadnieniem (PNG i Ocr)
 
Wyrok Sądu Okręgowego był prawomocny w chwili ogłoszenia, ale można 
było wnieść Kasację, czego nie uczyniłem, jako że musiałbym zapłacić 
i Sądowi (za rzekome rozpatrzenie tejże Kasacji), i prawnikowi.

Na wszelki wypadek -- wartość opinii biegłego. 
W skrócie -- Biegły nie jest Bogiem.
Zwracam uwagę na GOV (od Government) w adresie:

  http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-23-2/opinie-numer-23/roztropnie-z-bieglymi.html

strony, na którą powołuję się tutaj.

Uznałem, że bez karty parkingowej będę tak parkował -- i tak parkuję raczej ;) bez trudu... :)
Naukę swoją czerpałem z różnych stron.