OPINIA UZUPEŁNIAJĄCA

  Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy i
  Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 2014 roku o dopuszczeniu dowodu biegłego z
  zakresu neurologii celem odniesienia się do uwag odwołującego zgłoszonych w piśmie
  procesowym z dnia 27 czerwca 2014.  Biegły sądowy z zakresu neurologii zapoznał się z uwagami opiniowanego (k-18 akt sprawy).
  Zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne kręgosłupa obejmują wypukliny krążków
  międzykręgowych jak i pozostałe wymienione przez opiniowanego w piśmie procesowym
  zmiany (k-18).
  U opiniowanego rozpoznano zespół bólowy kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych, nie
  powodujący istotnych objawów ubytkowych, czyli w badaniu neurologicznym bez cech
  uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, bez cech zespołu podrażnieniowego pod
  postacią rwy kulszowej. Potwierdzeniem zmian zwyrodnieniowych są wyniki badań
  radiologicznych — MRI odcinka C i L-S kręgosłupa (k 4-5 ) z którymi biegły podczas
  sporządzania opinii się zapoznał.
  Posiadane przez powoda schorzenia w obecnym stopniu nasilenia nie powodują u niego
  niepełnosprawności, opiniowany nie spełnia w związku z tym również przesłanek
  określonych w art. 8 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym.