Naukę czerpię z czegoś, co zowie się: 'Darmowy Kurs CSS'.

Białystok, 05 grudnia 2014 r.

Leszek Ciszewski
15-354 Białystok
ul. Pogodna X m. XX
sygnatura akt VI U 223/14

Sąd Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Apelacja

Zaskarżam w całości wyrok Sądu Rejonowy w Białymstoku z dnia 01 października 2014 roku.

Wyrokowi zarzucam:

1
Oparcie się o opinię zawierającą: pominięcia, błędy, drobne kłamstwa, niespójności i niejasności niegodne lekarza, czy naukowca w ogóle (wady te opisałem, dlatego nie opisuję ich tutaj), która sprowadziła sąd na makabryczną drogę rozumowania:

(+) wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa to skolioza kręgosłupa

  tak brzmi ustne uzasadnienie wyroku, które wiernie cytuję poniżej,
  podpierając się nagraniem audio z wiadomej rozprawy sądowej:

        zwracam uwagę, że pan biegły, w opinii głównej, podniósł
        kwestie tych wypuklin w uzasadnieniu także formułując
        to w sposób medyczny także prawowypukłej właśnie
        kręgosłupa tak używa to

(+) skoliozę kręgosłupa ma niemal każdy człowiek

(=) odwołujący się nie jest niepełnosprawnym, ale jest zwykłym symulantem niskich lotów
    a biegły pisze prawdę o 90% z podobnymi ,,wypuklinami'', czyli skoliozami kręgosłupa.

W istocie znalezienie choćby jednego człowieka z tyloma poważnymi (udokumentowanymi obiektywnymi badaniami medycznymi, nie zaś tylko fanaberiami) uszkodzeniami kręgosłupa jest trudne. Mowa o prawie 90% populacji jest kpiną (jedną z wielu zawartych w wiadomej opinii) ze strony biegłego. Nikt nie wykonuje takich badań na reprezentatywnych grupach ludzi (jak i nikt poważny w tym kontekście raczej nie używa słowa 'populacja') co najmniej z dwóch powodów -- są to badanie zbyt kosztowne i zbyt nowoczesne.

Mam (obok zwyrodnień kręgosłupa, skoliozy kręgosłupa i innych problemów zdrowotnych)
bardzo poważne uszkodzenia kręgosłupa udokumentowane obiektywnymi badaniami medycznymi:

   1 wypuklinę krążka międzykręgowego kręgosłupa w szyjnej części kręgosłupa
   3 wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa w piersiowej części kręgosłupa
     (dowód w tej sprawie dołączam teraz, gdyż wcześniej dowód ten nie istniał)
   3 wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa w lędźwiowej części kręgosłupa

W sumie 7 wypuklin międzykręgowych krążków kręgosłupa. Nie są to zmiany zwyrodnieniowe (choć można je zaliczyć do zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych, bo każda zmiana (chorobowa, patologiczna, urazowa) w obrębie krążka międzykręgowego kręgosłupa (czyli dysku kręgosłupa) jest dyskopatią, czyli zmianą dyskopatyczną) ale są to skutki urazów (czy przesileń) kręgosłupa. Zwyrodnienia osłabiają dyski, ale i dyski niemal pozbawione zwyrodnień mogą pęknąć, i dyski mocno zniszczone zwyrodnieniami nie muszą pęknąć.

Niektóre dyskopatie (choćby lekkie dehydratacje) są niegroźne i powszechne, inne (wypukliny czy przepukliny -- wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa są zmianami podobnymi do przepuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa) są bardzo groźne. Co więcej -- te zmiany (wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa i przepukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa) nie ulegają naprawom. Można jedynie unikać przeciążeń kręgosłupa w celu uniknięcia paraliżu ciała. (i tylko tego dotyczy ta sprawa sądowa -- nie ograniczeń w pełnieniu ról społecznych, w tym zawodowych itd., o czym wie sąd pierwszej instancji, a co ów sąd utopił w niepotrzebnych dywagacjach; na początku drugiej rozprawy sądowej sąd upewnił się co do tego, iż moje żądania ograniczają się tylko do otrzymania karty parkingowej)

22
Zignorowanie kluczowych dowodów, jakimi są wyniki badań przeprowadzonych za pomocą rezonansu magnetycznego. Gdyby sąd zapoznał się z wynikami badań, zauważyłby, że i 'skolioza kręgosłupa' to określenie medyczne, i 'wypuklina krążka międzykręgowego kręgosłupa' to określenie medyczne, nie zaś podwórkowe -- pod wynikami badań przeprowadzonych za pomocą rezonansu magnetycznego podpisują się doktorzy nauk medycznych.

333
Ignorowanie moich wypowiedzi i żądań zwrócenia się do biegłego z pytaniami i prośbą:

-- czy wypuklina krążka międzykręgowego kręgosłupa to zwyrodnienie, czy uraz
-- czy wypuklina krążka międzykręgowego kręgosłupa ulega naprawie, czy nie ulega
-- czy krążek międzykręgowy kręgosłupa z wypukliną jest osłabiony (względem
   krążka międzykręgowego kręgosłupa pozbawionego wypuklin i przepuklin)
   drastycznie, czy nie jest
-- czy wypuklina krążka międzykręgowego kręgosłupa grozi paraliżem ciała
   (bądź znacznej części ciała) bezpośrednio (w wyniku zupełnego pęknięcia
   pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego kręgosłupa) czy nie grozi
-- czy jedynym lekarstwem na wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa
   jest unikanie przeciążeń (do czego ma służyć rzeczona karta parkingowa)
   i wzmacnianie (stosownymi ćwiczeniami gimnastycznymi) gorsetu mięśniowego
   kręgosłupa (mięśni i wiązadeł kręgosłupa)

-- czy siedzenie (na przykład w samochodzie) nadmiernie obciąża krążki
   międzykręgowe kręgosłupa, czy nie obciąża (karta parkingowa zezwala
   na warunkowe skracanie drogi, zatem umożliwia skracanie czasu
   przebywania w pozycji siedzącej)

-- powołania się na dowody dotyczące wspomnianych 90% populacji
   (sąd odparł, iż biegły NIE MOŻE powoływać się na dowody czy źródła informacji)

4444
Kłamstwo w sprawie poinformowania mnie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu.
(uważne przesłuchanie nagrania nie potwierdza przekazania mi tej informacji)

55555
Odchodzenie od sedna sprawy, czyli od przyznania mi prawa do posiadania karty parkingowej. Sprawa nie dotyczy szeregu uprawnień, ulg i przywilejów należnych osobom niepełnosprawnym, ale dotyczy tylko i wyłącznie prawa do posiadania karty parkingowej -- umożliwiającej warunkowe skracanie drogi podjazdu (czy dojazdu) i parkowanie w pobliżu drzwi sklepowych. Przypomnę, że za kartę taką płacę ja, nie mój adwersarz.

Począwszy od drugiej rozprawy (być może wcześniej) sąd wiedział o tym, iż moje żądania ograniczają się tylko do posiadania karty parkingowej (zostałem o to zapytany przez sąd na początku drugiej rozprawy) i niepotrzebnie utopił sedno problemu (prawo do posiadania karty parkingowej) w masie innych problemów, które nie dotyczą tej sprawy.

Uzasadnienie apelacji

Gdyby sąd zapoznał się z wynikami badań wykonanych rezonansem magnetycznym, zrozumiałby, iż nazwa 'wypuklina' to termin medyczny -- więc nie wysnułby makabrycznych wniosków.
() Sąd zatem zlekceważył kluczowe dowody w tej sprawie.
() Podjął się (z fatalnym skutkiem) pracy biegłego. (wyjaśnienia sobie, czym są
   wypukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa, i czym grożą takie wypukliny)

() Powielił (bez zrozumienia problemu, czyli bez należytego rozpoznania rzeczywistości)
   wyrok biegłego, choć zadaniem biegłego nie jest wydawanie ostatecznych wyroków.

Tak więc zaskarżając wyrok, proszę sąd o: uważne zapoznanie się z dowodami, nieignorowanie dowodów kluczowych, przyjęcie nowego dowodu jakim jest wynik badania wykonanego rezonansem magnetycznym w październiku br. oraz uczciwe zważenie, jak na sąd przystało. Ani prezydent Aleksander Kwaśniewski nie cierpi jedynie z powodu skoliozy kręgosłupa, ani premier Julia Tymoszenko nie cierpi jedynie z powodu skoliozy kręgosłupa; te obie osoby mają poważne problemy podobne do moich z tym, iż wątpię w to, że w sumie obie te osoby mają tyle wypuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa (bądź przepuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa) ile wypuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa mam ja. Proszę sąd o poważne (godne osoby reprezentującej państwo) potraktowanie stanu mojego zdrowia -- wprawdzie chodzę o własnych siłach, ale uszkodzenia krążków międzykręgowych mojego kręgosłupa grożą paraliżem mego ciała. Sąd odmawiając mi prawa do posiadania karty parkingowej skazuje mnie na paraliż (bądź przedwczesną śmierć) a podatników -- na kosztowną rehabilitację wraku mojego ciała. Być może zasługuję na taki wyrok, ale nie w świetle dowodów zgromadzonych w tej sprawie. Jeśli ktoś (orzecznik, biegły, sędzia czy ktokolwiek inny) uważa, iż należy zamienić mnie w ,,żywego trupa'', może przeprowadzić odrębny proces sądowy, powołując się na stosowne dowody -- które moim zdaniem nie istnieją.
Moją sytuację można porównać do sytuacji człowieka, który spadając z dachu wieżowca, prosi o sprzedanie mu poduszki bezpiecznie tłumiącej energię kinetyczną. Odpowiedź biegłego można wyrazić słowami: ,,na razie wszystko w porządku, więc nie należy interweniować; oczywiście opiniowany może mocno potłuc się w wyniku tego upadku, ale na obecnym etapie spadania jeszcze nie jest mocno potłuczony; opiniowany nadal jest w dobrej formie, skoro stać go na proszenie o sprzedaż poduszki tłumiącej energię''.

Biegły zauważa, iż stan mego zdrowa może ulec pogorszeniu i jednocześnie nie wspomina o możliwości poprawy tego stanu. To pogorszenie to właśnie przejście wypuklin w przepukliny krążków międzykręgowych kręgosłupa oraz paraliż -- któremu można zapobiec dzięki karcie parkingowej. Wypuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa nie można leczyć -- można jedynie oszczędzać uszkodzone krążki międzykręgowe kręgosłupa, czyli dyski. W szczególności można zastąpić uszkodzone krążki implantami, co u mnie raczej nie jest możliwe z uwagi na liczbę uszkodzonych dysków. (wymiana co najmniej 7 dysków jest raczej trudna)

Proszę zatem o to, aby sąd zadał biegłemu (temu bądź innemu) stosowne (wymienione w punkcie 333 tej apelacji) pytania i (po uzyskaniu odpowiedzi) zastanowił się nad wagą wypuklin krążków międzykręgowych kręgosłupa oraz nad tym, czy jedno z najpoważniejszych uszkodzeń kręgosłupa (czyli ważnego narządu ruchu) może zostać uznane za 'nienaruszenie narządu ruchu' i czy osobę z tak poważnie uszkodzonym układem narządu ruchu można zakwalifikować do osób o 'nieobniżonej sprawności ruchowej'. (czyli proszę sąd o nawiązanie do wiadomej ustawy regulującej ruch drogowy)

Biegły nie tylko może podpierać się rzeczywistą wiedzą, ale – musi to czynić. Natomiast nie może wydawać wyroków ostatecznych w danej sprawie sądowej. Na swój sposób musi przeprowadzać różne podprocesy kończące się swoistymi podwyrokami, lecz końcowy wyrok w sprawie sądowej wydaje sąd -- po zrozumieniu problemu, czyli po poznaniu rzeczywistości, którą ocenia. Wiadoma ustawa mówi o 'obniżonej sprawności ruchowej', nie zaś o rwie kulszowej.

Jeżeli obecność rwy kulszowej ogólnie uprawnia kogoś do posiadania karty parkingowej, to niekoniecznie nieobecność rwy kulszowej u mnie odbiera mi prawo do posiadania karty parkingowej. Prawo do posiadania karty parkingowej może wynikać także z przyczyny innej niż obecność rwy kulszowej.

Korzystając z moich stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie u siebie (na dyskach Twego komuptera) HTTP Cookie. Kliknij, żeby wiedzieć więcej na temat HTTP Cookies.