Wywiad

  Opiniowany podaje drętwienie prawej kończyny górnej, bóle szyi, bóle odcinka L-S
kręgosłupa, kłucia w pośladkach, okresowo drętwienie prawej kończyny dolnej. Jest pod
kontrolą Poradni Neurologicznej, leczony rehabilitacyjnie i sanatoryjnie. Leków nie
przyjmuje , jedynie witaminy. MRI odc. C k-4, Odc. L-S k-5.


         Dokumentacja Lekarska - ZAWARTA W AKTACH SPRAWY


              BADANIE PRZEDMIOTOWE
  Czaszka średniomiarowa. Nerwy czaszkowe badaniem: bez zmian. Oczopląsu nie
stwierdza się. Objawy oponowe-ujemne. Kończyny górne- siła dobra, odruchy ścięgniste
zachowane prawidłowo, bez zaburzeń czucia. Bez zaników mięśni. Kończyny dolne:
ruchomość w stawach prawidłowa, siła dobra, odruchy kolanowe i skokowe dodatnie ,
symetryczne; bez zaburzeń czucia, bez zaników mięśniowych. Objawy rozciągowe ujemne.
Objaw Babińskiego ujemny. Próba Romberga -ujemna. Próba Schobera- nie che wykonywać.

                 ROZPOZNANIE
1. Zespół bólowy kręgosłupa bez istotnego upośledzenia funkcji, bez cech zespołu
  korzeniowego.

                 ORZECZENIE

   Brak cech niepełnosprawności. Nie snelnia przesłanek określonych w art. 8 ust.1
              Prawa o ruchu drogowym.                 UZASADNIENIE
  Opiniowany z wywiadem dolegliwości bólowych w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa . Leczony sanatoryjnie i rehabilitowany. Nie przechodził
zabiegu operacyjnego. Leczony rehabilitacyjnie w 2013r. w ramach prewencji rentowej ZUS.
Aktualnie nie przyjmuje leków przeciwzapalnych. Badania radiologiczne potwierdzają
obecność zmian zwyrodnieniowo - dyskopatycznych kręgosłupa oraz skoliozy
prawowypukłej kręgosłupa L. Aktualnie badaniem bez niedowładów, bez objawów
czuciowych ubytkowych, z ujemnymi obustronnie objawami korzeniowymi sprawny
ruchowo, samodzielny. Chód prawidłowy.
  W opinii biegłego neurologa istniejące upośledzenie funkcji narządu ruchu w
przebiegu choroby zwyrodnieniowej z miernymi dolegliwościami bólowymi nie dają podstaw
do orzeczenia niepełnosprawności.
Opiniowany nie spełnia przesłanek określonych w art. 8 ust.1 Prawa o ruchu drogowym.Białystok dn.09.06.14