Kliknij! Uczę się z czego¶, co zowie się: 'Darmowy Kurs CSS'. Kliknij!

Białystok, 31 grudnia 2014 r.

Leszek Ciszewski
15-354 Białystok
ul. Pogodna 3 m. uu
sygnatura akt VI U 223/14

S±d Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

za po¶rednictwem

S±du Rejonowy w Białymstoku
VI Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Uzupełnienie braku formalnego   W odpowiedzi na Zobowi±zanie z dnia 10 grudnia 2014 roku podaję, że wnoszę o uchylenie wyroku w cało¶ci.

Korzystaj±c z moich stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie u siebie cookies. Kliknij, je¶li chcesz wiedzieć więcej na temat cookies.