Białystok, 31 grudnia 2014 r.

Leszek Ciszewski
15-354 Białystok
ul. Pogodna 3 m. uu
sygnatura akt VI U 223/14

Sąd Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sądu Rejonowy w Białymstoku
VI Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Uzupełnienie braku formalnego   W odpowiedzi na Zobowiązanie z dnia 10 grudnia 2014 roku podaję, że wnoszę o uchylenie wyroku w całości.

Korzystając z moich stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie u siebie cookies. Kliknij, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat cookies.