Stąd czerpię swoją naukę -- 'Darmowy Kurs CSS'.

Białystok, 26 czerwca 2014 r.

Leszek Ciszewski
15-354 Białystok
ul. Pogodna 3 m. XX
sygnatura akt VI U 223/14

Sąd Rejonowy w Białymstoku
VI Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
15-950 Białystok
ulica Adama Mickiewicza 103

Uwagi do opinii biegłego

Biegły nie nawiązał w swej opinii ani jednym słowem do istoty sprawy, czyli do wypuklin dyskowych, ograniczając się jedynie do umieszczenia informacji o istnieniu zmian zwyrodnieniowo -- dyskopatycznych oraz skoliozy. Wypuklina jest dyskopatyczną zmianą pourazową -- można ją porównać do pęknięcia zęba i nie jest zmianą zwyrodnieniową.

W tym miejscu należałoby zakończyć moje ustosunkowywanie się do merytorycznie bezwartościowej opinii, ale pozwolę sobie na zamieszczenie innych moich uwag i zastrzeżeń:

Zauważone przeze mnie braki w opinii: () pominięcie rotacji kręgów części L oraz skleortyzacji podchrzęstnej w stawach międzykręgowych części C (zmiany te zostały wykryte badaniami RTG) () pominięcie osteofitozy kręgów części C (zmiana ta została wykryta badaniem RTG i MR) () pominięcie miernej redukcji rezerwy kanału kręgowego z modelacją worka oponowego (zostało to wykryte badaniem MR odcinka C) () pominięcie: tendencji do tyłozmyku; poziomego ustawienia kości krzyżowej; drobnych zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na krawędzi trzonów i stawów; modelacje worka oponowego i przewężenia otworów międzykręgowych; możliwości kontaktu uszkodzonego dysku z prawym korzonkiem nerwowym (zmiany te zostały wykryte badaniem MR odcinka L/S) () na odpisie opinii nie widzę nazwiska biegłego Kłamstwo: () kłamstwo związane z moim uskarżaniem się na bóle szyi

Nie uskarżam się na bóle szyi. Silny ból szyi poczułem w czasie badania, gdy biegły bardzo silnie nacisnął moją głowę do dołu. Nie znam celu, któremu służą takie destrukcyjne badania.

Niespójności w treści opinii: () biegły nie potrafił zdecydować się co do tego, czy przyjmuję leki, czy nie -- wg niego jednocześnie i nie przyjmuję leków, i przyjmuję witaminy

Witamin, które przyjmuję, nie mogę kupić bez recepty i nie każdy lekarz ma prawo do wypisywania recept na te leki. Do naprawy układu nerwowego zwykle stosuje się witaminy z grupy B.

Błędy: () numer mojego dowodu osobistego to XXX x68530, a nie XXX 68530 () zawarte w uzasadnieniu sformułowania dotyczące sanatoryjnego leczenia wprowadzają w błąd

Jedynym leczeniem sanatoryjnym związanym z moim kręgosłupem było sanatoryjne leczenie w ramach prewencji rentowej ZUS. Z opinii wynika, jakoby było i jakieś leczenie sanatoryjne, i rehabilitacyjne leczenie w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacyjnie leczony byłem w trzech białostockich placówkach, zaś sanatoryjnie -- w gołdapskiej placówce.

Inne moje uwagi: () uskarżam się na ciągłe, bardzo silne bóle okolicy lędźwiowej, nie zaś (jak uważa biegły) na mierne bóle; ciągłe, czyli trwające niemal bez przerwy od niemal 4 lat -- od jesieni 2010 roku; bóle chwilowe (wg leczącej mnie dr Haliny Kajki) to bóle trwające krócej niż 2 tygodnie i tymi bólami nie należy przejmować się nawet wówczas, gdy dosłownie paraliżują ciało na kilkadziesiąt sekund () obecnie przyjmuję na co dzień dużo leków, ale nie leczę lekami wypuklin, gdyż wypuklin nie można leczyć żadnym sposobem; można jedynie unikać przesilania kręgosłupa aby spowolnić proces pękania dysków; możliwe są także różne zabiegi operacyjne (i kosztowne, i bardzo niebezpieczne, i raczej nieskuteczne) oraz wzmacnianie tak zwanego gorsetu mięśniowego, który (choć jest istotny w funkcjonowaniu kręgosłupa i w ochronie dysków) nijak nie przejmie funkcji dysków () lekarz nie zapoznał się z wynikami badań przeprowadzonych rezonansem magnetycznym; wg mnie nie miał przy sobie komputera koniecznego do zapoznania się z tymi wynikami () tuż po badaniu kazał mi niepotrzebnie czekać na opinię w pobliżu drzwi prowadzących do gabinetu, w którym mnie badał; po kilkudziesięciu minutach zostałem zwolniony z tego oczekiwania przez kobietę współpracującą z tym lekarzem, która powiedziała mi, iż czekam niepotrzebnie a opinii nie zobaczę, gdyż zostanie ona dołączona do akt, ja zaś zostanę powiadomiony o terminie rozprawy; dodała, że taka jest praktyka i najprawdopodobniej tak będzie i tym razem () na wniesienie swoich uwag do opinii dostałem siedem dni, rozprawę wyznaczono na 30 czerwca, zaś ja odebrałem (bezzwłocznie) list z opinią 24 czerwca; 25 czerwca miałem wizytę u alergologa, do której musiałem przygotować się (jestem alergikiem i astmatykiem)

Kończąc odpowiedź, zauważam, że w moim odczuciu nie można nazwać mnie osobą o nieobniżonej sprawności ruchowej w sytuacji, gdy mam uszkodzony narząd ruchu (czyli kręgosłup) i nie mogę: zginać pleców; biegać czy podskakiwać; długo siedzieć a nawet pochylać głowy... Wypukliny dyskowe oznaczają nieodwracalne pęknięcia dysków, których zniszczenie prowadzić może do paraliżu części ciała.

Korzystaniem z moich stron WWW akceptujesz gromadzenie u sebie HTTP Cookie.