Twierdzenie o rzekomym złożeniu sprzeciwu wobec działań marketingowych; 2013.09.11
Bank nie potrafi udowodnić swej tezy -- przedstawić dowodu złożenia sprzeciwu.
Zarzut lania Wynagrodzenia z konta osobistego; 2013.09.20
Wszystkie Wynagrodzenia były lane z tego samego konta (co ukazują
wyciągi) firmowego firmy, w której moja matka była wówczas zatrudniona.
Nadzieja na płacenie; 2013.10.01
Obietnica wypłaty za październik i listopad; 2014.01.15
Twierdzenie o rzekomym wypłaceniu wszystkich nagród; 2014.07.10

Ogólne twierdzenie o rzekomym niespełnieniu warunków Regulaminu; 2018.10.29
Kolejna pusta odpowiedź; 2019.01.24

Spakowane wyciągi razem -- w formacie ZIP. :)

Moim zdaniem jest tak:
   Polecenie zapłaty miało być zrealizowane co najmniej jeden raz -- było
   realizowane od 2013-11 do 2014-06 na rzecz T-MOBILE POLSKA S.A.
Miesiące, w których brak spełnienia Warunków.

Słowo 'BRAK!' oznacza brak wyciągu w danym miesiącu.

Miesiące w których spełnione były Warunki i otrzymałem Premię.

Miesiące w których spełnione były Warunki, lecz Premii nie było.

Miesiąc w którym spełnione były Warunki i otrzymałem 100 zł za Polecenie.

Te Warunki to: trzy przelewy z KGP, 300 pln bezgotówkowo debetówką i 1000 pln Wynagrodzenia.
   Spełniane były od czerwca 2013 roku do października 2014 roku.
200 pln Bank miał dać jednorazowo, jeśli zrealizowano co najmniej jedno Polecenie zapłaty
   z KGP i spełnione zostały Warunki przez cały okres przyznawania Nagrody.
50 pln w miesiącu n+1 Bank miał dać, jeśli spełnione były Warunki w miesiącu n.
   Takich Premii miało być 10, czyli Bank miał dać 10 razy po 50 pln.
100 pln Bank miał dać jednorazowo w uznaniu polecenia usług Banku. U mnie jest to sierpień 2013 r.
Umowa o Konto Godne Polecenia została zawarta w maju 2013 roku.
Pierwsze informacje o nieprawidłowoœciach Bank otrzymał na przełomie czerwca i lipca 2013 roku.

PDF z Regulaminem tejże Promocji i kopia tego Regulaminu u mnie.
2013 Brak! Brak! Brak! Brak! Brak! 06-29 07-31 08-31 09-30 10-31 11-30 12-31

2014 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-30 09-30 10-31 11-29 12-31

2015 01-31 02-28 03-31 04-30 05-30 06-30 07-31 08-31 09-30 Brak! 11-30 Brak!

2016 Brak! Brak! Brak! Brak! 05-31 Brak! 07-21 Brak! Brak! Brak! Brak! 12-31
 wyciągu      <== data ==>       operacji
 08-31 UZNANIE PROGRAM POLECEŃ 100,00 pln 2013-08-08
 01-31 UZNANIE PROMOCJA 700 ZŁ 50,00 pln 2014-01-23   Bank dał zatem 
 01-31 UZNANIE PROMOCJA 700 ZŁ 50,00 pln 2014-01-23    100+3*50+50+50+50 => 400
 01-31 UZNANIE PROMOCJA 700 ZŁ 50,00 pln 2014-01-23   choć obiecał
 02-28 UZNANIE PROMOCJA 700 ZŁ 50,00 pln 2014-02-27    100+10*50+200 => 800
 03-31 UZNANIE PROMOCJA 700 ZŁ 50,00 pln 2014-03-28
 04-30 UZNANIE Promocja 700 z  50,00 pln 2014-04-25