Korespondencja z NFZ

 Uprzejma informacja (brak daty jej sporządzenia) NFZ 
 o skierowaniu mnie na leczenie reumatyzmu (PNG) i (PNG) 
 
 oczywiście lekarz rodzinny, kierując mnie do sanatorium, nie 
 wspominał o reumatyzmie, lecz o problemach z kręgosłupem
 
 
 Moja bezzwłoczna (19 sierpnia 2014 roku) prośba (PDF) i (HTM)
 
 wyjaśniam w niej bardzo delikatnie: 'nie reumatyzm jest 
 problemem, lecz coś ;) innego' i wyjaśnienie me skrywam 
 w mym piśmie tak, żeby NFZ rozumiał mnie doskonale, zaś 
 ewentualne osoby postronne — niekoniecznie ;) (chciałem 
 urzędnikom z NFZ oszczędzić obciachu — pismo moje miało 
 trafić do sieci, na WWW)
 
 
 Dwa wyniki badań z lipca 2015 roku (PNG)
 jednoznacznie wykluczające u mnie reumatyzm 
 
 
 
 
 
 Moja prośba o zmianę terminu (PDF)
 
 na to leczenie sanatoryjne czekałem ponad dwa lata i chciałem 
 skorzystać z basenu, który akurat w styczniu 2018 r. miał być 
 w tym kurorcie (w Wieńcu Zdroju) wyłączony z użycia
 
 
 Uprzejma odmowa (PNG)
 wyjaśniająca mi, iż nie samym basenem żyć ma człowiek z astmą
 i uszkodzonym (głównie wypuklinami i tyłozmykiem) kręgosłupem 
 
 czas sanatoryjnego leczenia został zmarnowany, gdyż w pokoju 
 było początkowo 14°C a gorące kąpiele (zalecone mi borowiny) 
 połączone z chodzeniem długimi, zimnymi tunelami podziemnymi 
 (na zabiegi i z zabiegów) dały efekty łatwe do przewidzenia, 
 jako że jestem astmatykiem a astma sprzyja przeziębieniom itp. chorobom