Naukę swoją czerpię z czegoś, co zowie się: 'Darmowy Kurs CSS'.

Białystok, 05 sierpnia 2015 r.

Leszek Ciszewski
15-354 Białystok
ul. Pogodna 3 m. CC
sygnatura akt V U 964/14
Sąd Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
15-950 Białystok
ulica Marii Skłodowskiej-Curie 1

Uwagi do opinii uzupełniającej biegłego pulmonologa

Zadaniem danym pulmonologowi przez Sąd było odniesienie się nie do zarzutów zgłoszonych w moich pismach, ale do zastrzeżeń, czyli do całości przesłanych pism. Tymczasem w wypadku pisma z dnia 22 grudnia 2014 r. biegły pulmonolog ograniczył się tylko do części zawierającej zarzuty.

Biegły, mając obowiązek dokonania szczegółowej analizy dotyczącej bezwzględnej potrzeby wydłużenia czasu snu, nie udzielił żadnej odpowiedzi ani w opinii zasadniczej, ani w opinii uzupełniającej pomimo moich pisemnych żądań. Uchylił się także od ustosunkowania się do problemu częstych przeziębień (powodowanych astmą) i problemów związanych ze zwykłym odpoczynkiem na świeżym powietrzu w czasie pogody słonecznej (zwłaszcza wietrznej) powodowanych alergią.

Przypomnę też fatalną diagnozę choroby płuc mojego ojca, która doprowadziła do zagrożenia życia mojego ojca. Pisma w tej sprawie dostarczyłem wcześniej.

W związku z powyższymi faktami uważam dr Annę Romatowską-Dziób za osobę nieodpowiedzialną i żądam wyznaczenia innego biegłego pulmonologa oraz odmówienia zapłaty za sporządzenie opinii uzupełniającej -- nieco mijającej się z zadaniem wyznaczonym biegłemu przez Sąd.