Białystok, 22 grudnia 2015 r.

Witold Ciszewski
15-345 Białystok
ul. Kręta 12 m. OO

załącznik do akt
sygnatura akt V U 964/14
Sąd Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
15-950 Białystok
ulica Marii Skłodowskiej-Curie 1
Oświadczenie
W sprawie (sygnatura akt V U 964/14) mojego syna oświadczam, że:
-

mój syn, Leszek Ciszewski leczony był w poradniach okulistycznych od piątego bądź czwartego miesiąca życia a od szóstego miesiąca życia jego wzrok stale (poza snem, kąpielami itp. sytuacjami) był korygowany leczniczymi okularami zgodnie z zaleceniami lekarzy okulistów

-

w tamtym czasie stwierdzono u mego syna: zez oka lewego, niedowidzenie oka lewego, astygmatyzm obu oczu i dalekowzroczność obu oczu; jedną z tych wad oceniono na +11 dioptrii; stwierdzone wady wg lekarzy okulistów były wadami poważnymi

-

pierwszą osobą, która zauważyła niepokojące objawy była lekarka dermatologii, pani dr Eliasz, i to ona właśnie zaleciła kontrolę okulistyczną

-

w celu zlikwidowania niedowidzenia oka lewego wielokrotnie (w różnych okresach życia mego syna: wkrótce po stwierdzeniu wad; gdy zaczął chodzić; gdy zaczynał czytać; gdy rozpoczął naukę w szkole podstawowej...) podejmowane były próby zasłaniania oka prawego, ale wszystkie one okazały się bezskuteczne

-

oczy mojego syna nie były operowane chirurgicznie, gdyż wg lekarzy okulistów niedowidzenie oka lewego nie było spowodowane zezem, przez co ewentualna operacja chirurgiczna mogłaby dać jedynie niewielki efekt kosmetyczny, gdyż zez był prawie niezauważalny.