Białystok, 17 marca 2017 r.
Leszek Ciszewski 
15-354 Białystok 
ul. Pogodna 3 m. 
sygnatura akt III A. Ua 866/16
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
III Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych
15-950 Białystok
ulica Mickiewicza 5
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu do napisania skargi kasacyjnej

Uprzejmie proszę o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do napisania skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

08 marca Sąd Apelacyjny wydał prawomocne orzeczenie w mojej sprawie przeciwko ZUS (sygnatura akt III A. Ua 866/16) od którego chcę złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Moje zarobki są bardzo niskie a skargę taką może sporządzić jedynie stosowny prawnik, dlatego proszę ustanowienie pełnomocnika z urzędu.